Varme

Ofte kommer den største utgiftsposten på strømregningen fra oppvarming. Det er derfor viktig å være bevisst hvilken type varmekilde du velger. Vi er behjelpelige med tiltak som kan senke energiforbruket og strømregningen, som for eksempel:

  • Bytte ut gamle panelovner til nye og effektive panelovner.
  • Skifte ut gamle varmekilder til behagelig gulvvarme.
  • Sette inn regulatorer for å regulere varmen etter rommets bruk, uten at det går utover komforten.

Ønsker du et mer viderekommet reguleringsystem av varmen, les med under fanen «Smarthus»