Vi har spesialisert oss på lysanlegg på fotballbaner, både komplette installasjoner og delleveringer. Vi levere både Halogen og LED, men vi ser at det i større grad er LED-belysning som har tatt over markedet. Har tett samarbeid med Philips som har god kvalitet og lang erfaring.  Vi er nøye med å montere anleggene for å få riktig belysning og jevnhet alle steder på banen. Til nå har vi installert ca. 20 lysanlegg og vi monterer stadig nye.

Ta kontakt med oss om dere har planer eller ønsker pris på lysanlegg.